Convocatòria Assemblea General Ordinària

D'acord amb el que estableix l'Article 16 dels estatuts oficials del club, es convoca per la Junta Directiva de la Unió Deportiva Taradell als Srs. Socis per celebrar Junta General Ordinària, que tindrà lloc a les dependències del camp de futbol de la Roureda de la Unió Deportiva Taradell, el proper dia 20 de Juliol de 2013, a les 18:00h, en primera convocatòria i a les 18:30h, en segona convocatòria i amb l'ordre següent:

 

 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.

2. Examen i aprovació en el seu cas de les comptes anuals, exercici 2012 - 2013.

3. Presentació i aprovació en el seu cas del pressupost anual, exercici 2013 - 2014.

4. Balanç esportiu de la temporada 2012-2013.

5. Aspectes socials.

6. Precs i Preguntes

Segueix-nos a Twitter

Troba'ns al Facebook