Convocatòria Assemblea General Ordinària de la Unió Deportiva Taradell

Convocatòria Assemblea General Ordinària de la Unió Deportiva Taradell

 

D’acord amb el que estableix l’Article 16 dels Estatuts Oficials del Club, es convoca per la Junta Directiva de la Unió Deportiva Taradell als Srs. Socis per celebrar Junta General Ordinària, que tindrà lloc a les dependències del camp de futbol de la Roureda del la Unió Deportiva Taradell, el proper dia 19 de juliol de 2014, a les 18:00 hores, en primera convocatòria i a les 18:30, en segona convocatòria, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

1r.- Lectura i aprovació de l’acta anterior

2n.-Examen i aprovació en el seu cas de les Comptes Anuals, Exercici 2013/2014.

3r.- Presentació aprovació en el seu cas del Pressupost Anual, Exercici 2014/2015.

4t.- Balanç esportiu de la temporada 2013/2014

5è.- Aspectes socials

6è.- Precs i preguntes

 

Junta de la Unió Deportiva Taradell

Segueix-nos a Twitter

Troba'ns al Facebook