Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària de la Unió Deportiva Taradell

D’acord amb el que estableix l’Article 16 dels Estatuts oficials del Club, la Junta Directiva de la Unió Deportiva Taradell convoca als socis per celebrar Junta General Ordinària, que tindrà lloc a les dependències del camp de futbol de la Roureda, el proper dia 11 de juliol de 2015, a les 9:30 hores, en primera convocatòria i a les 10:00, en segona convocatòria, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA:

 

1r.- Lectura i aprovació de l’acta anterior

2n.-Examen i aprovació en el seu cas dels Comptes Anuals, exercici 2014/2015.

3r.- Presentació i aprovació en el seu cas del Pressupost Anual, exercici 2015/2016.

4t.- Balanç esportiu de la temporada 2014/2015 i novetats principals de la 2015-2016.

5è.- Aspectes socials.

6è.- Adaptació d’estatuts a la nova normativa.

7è.- Precs i preguntes.

 

Taradell, 25 de juny de 2015

Junta de la Unió Deportiva Taradell

Segueix-nos a Twitter

Troba'ns al Facebook