Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària de la Unió Deportiva Taradell 2017

 

Convocatòria Assemblea General Ordinària de la Unió Deportiva Taradell

 

D’acord amb el que estableix l’article 16 dels Estatuts Oficials del Club, es convoca per part de la Junta Directiva de la Unió Deportiva Taradell als socis per celebrar Junta General Ordinària, que tindrà lloc a les dependències del camp de futbol de la Roureda el proper dia 27 d’octubre de 2017, a les 19:30 hores, en primera convocatòria i a les 20:00, en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:

 

1r.- Lectura i aprovació de l’acta anterior

2n.- Examen i aprovació en el seu cas de les Comptes Anuals, exercici 2016/2017

3r.- Presentació i aprovació en el seu cas del Pressupost Anual, exercici 2017/2018

4t.- Balanç esportiu de la temporada 2016/2017 i novetats principals de la 2017/2018

5è.- Aspectes socials

6è.- Canvi de gespa

7è.- Precs i preguntes

 

Junta de la Unió Deportiva Taradell

Segueix-nos a Twitter

Troba'ns al Facebook